Oferty pracy

 Dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej – Dom Harcerza w Toruniu

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

samodzielny referent - ½ etatu

Określenie  stanowiska

 1. Samodzielny referent.
 2. Wymiar pracy - 0,5 etatu.
 3. Rodzaj umowy - umowa o pracę na czas określony na zastępstwo.
 4. Stanowisko samodzielne.

 Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem

 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.
 4. Wykształcenie wyższe lub średnie.
 5. Biegła umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych.
 6. Bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office w tym Excel.
 7. Umiejętności organizacyjne, logistyczne i managerskie.

Wymagania dodatkowe

 1. Mile widziana znajomość programów graficznych (Adobe Photoshop, CorelDraw) i programów biurowych (w tym Vulcan).
 2. Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów i pracy w zespole /komunikatywność/.
 3. Wykazywanie się inicjatywą, rzetelnością, sumiennością, odpowiedzialnością
  i skrupulatnością w powierzonych zadaniach.
 4. Gotowość do podejmowania nowych zadań.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

 1. Pomoc w organizacji imprez, konkursów, wystaw.
 2. Tworzenie dokumentów wewnętrznych placówki.
 3. Prace administracyjne związane z działalnością i promocją placówki.
 4. Obsługa strony internetowej i mediów społecznościowych placówki.
 5. Pozyskiwanie sponsorów na rzecz działalności statutowej placówki.
 6. Wykonywanie innych czynności wynikających z potrzeb placówki zleconych przez dyrektora.

Warunki pracy na stanowisku

 1. Czas pracy - 20 godz. tygodniowo.
 2. Usytuowanie stanowiska pracy: budynek wielokondygnacyjny, schody.
 3. Umowy o pracę zawierane będą na czas określony.
 4. Praca w przedziale czasowym 9.00-21.00 od poniedziałku do piątku (w przypadku  potrzeby obsługi imprez OPPDH dodatkowa praca w weekendy).

Wskaźnik  zatrudnienia  osób niepełnosprawnych w OPP DH , w styczniu  2023 r.,  w rozumieniu przepisów  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

Wymagane dokumenty

 1. CV opatrzone klauzulą "wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej – Dom Harcerza.”
 2. kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie,
 3. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach   i umiejętnościach,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia itp.),
 5. zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 6. oświadczenie o spełnianiu wymagań  określonych  w art. 6 ust. 1 pkt.1-2, ust. 3 pkt. 2-3 ustawy z dnia 21 listopada  2008 r. o pracownikach samorządowych

(Dz. U z 2022 r. poz. 530)

 

Tryb przeprowadzenia naboru

 Termin składania ofert do dnia 03.2023 r.

 1. Zgłoszenia należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: "Nabór ofert
  na stanowisko referenta w Ognisku Pracy Pozaszkolnej - Dom Harcerza w Toruniu" w placówce (w godz. od 09:00 do 20:00) lub listownie na adres: Ognisko Pracy Pozaszkolnej - Dom Harcerza, ul. Rynek Staromiejski 7, 87-100 Toruń.

Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu przesyłki do Ogniska Pracy Pozaszkolnej - Dom Harcerza w Toruniu.

 Dyrektor OPP DH

Renata Puzdrowska

 

     Klauzula informacyjna:  

W zawiązku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym zatrudnienia na stanowisko samodzielnego referenta i złożonymi przez Panią/Pana w tym zakresie dokumentami aplikacyjnymi informujemy, że administratorem przetwarzanych Pani/Pana danych osobowych jest Ognisko Pracy Pozaszkolnej - Dom Harcerza z siedzibą przy ul. Rynek Staromiejski 7 w Toruniu reprezentowane przez dyrektora OPP Dom Harcerza.

Pani /Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacyjnym dotyczącym w/w oferty pracy. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych i ich sprostowania (poprawiania). Podanie przez Panią/Pana dodatkowych danych nie objętych zakresem wskazanym w art. 221 Kodeksu pracy (imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg zatrudnienia, etc.) jest dobrowolne.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych i realizacji Pani/a praw może Pani/Pan kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mailowo:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie: 56 611 89 92 lub pisemnie na adres: Pl. Św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń.

Dokumenty aplikacyjne wybranego kandydata, z którym Dyrektor OPPDH zawrze umowę o pracę zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą być odbierane osobiście przez zainteresowanych,
w terminie 1 miesiąca po rozstrzygnięciu naboru. Oferty nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przechowywane przez 6 miesięcy.

 

Podmiot udostępniający informację: Ognisko Pracy Pozaszkolnej - Dom Harcerza w Toruniu

wprowadził: A.Piech

 

Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Dom Harcerza",

Rynek Staromiejski 7, w Toruniu

 • dummy+48 (56) 622 39 50

 • dummy oppdh@domharcerza.torun.pl

 

Konto Bankowe Rady Rodziców

Bank Millennium S.A. O/Toruń

27 1160 2202 0000 0000 5530 5547

Deklaracja dostępności

Newsletter

Wpisz swój adres e-mail, a prześlemy Ci więcej informacji

Search