Status prawny

  • Ognisko Pracy Pozaszkolnej - Dom Harcerza jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej

  • Organem prowadzącym jest Gmina Miasta Toruń

  • Organem nadzoru pedagogicznego jest Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty

Działalność placówki regulują następujące akty prawne i dokumenty:

  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r., nr 25, poz. 2572 z późn. zm.) i rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy: >>link<<

  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 1982 nr 3 poz. 19 z późn. zm.) >>link<<

  • Decyzja o powołaniu OPPDH 

  • Statut OPPDH

 

Podmiot udostępniający informację: Ognisko Pracy Pozaszkolnej - Dom Harcerza w Toruniu

wprowadził: A.Piech

Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Dom Harcerza",

Rynek Staromiejski 7, w Toruniu

  • dummy+48 (56) 622 39 50

  • dummy oppdh@domharcerza.torun.pl

 

Konto Bankowe Rady Rodziców

Bank Millennium S.A. O/Toruń

27 1160 2202 0000 0000 5530 5547

Deklaracja dostępności

Newsletter

Wpisz swój adres e-mail, a prześlemy Ci więcej informacji

Search