Organizacja

Ognisko Pracy Pozaszkolnej - Dom Harcerza jest placówką wychowania pozaszkolnego oferującą dzieciom i młodzieży twórcze spędzanie czasu wolnego.

Organizację pracy placówki określa Statut OPPDH

Organami placówki są:

  • Dyrektor Szkoły

  • Rada Pedagogiczna

  • Rada Rodziców

  • Samorząd Wychowanków

Organa Ogniska Pracy Pozaszkolnej - Dom Harcerza w Toruniu i ich kompetencje określa Ustawa o Systemie Oświaty i Statut Placówki.

 

Podmiot udostępniający informację: Ognisko Pracy Pozaszkolnej - Dom Harcerza w Toruniu

wprowadził: A.Piech

 

Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Dom Harcerza",

Rynek Staromiejski 7, w Toruniu

  • dummy+48 (56) 622 39 50

  • dummy oppdh@domharcerza.torun.pl

 

Konto Bankowe Rady Rodziców

Bank Millennium S.A. O/Toruń

27 1160 2202 0000 0000 5530 5547

Deklaracja dostępności

Newsletter

Wpisz swój adres e-mail, a prześlemy Ci więcej informacji

Search