Dyrekcja

Dyrektor - Renata Puzdrowska

 

 Kompetencje

Dyrektor jest organem placówki uprawnionym do kierowania jej bieżącą działalnością i reprezentowania jej na zewnątrz. Kompetencje Dyrektora określa art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz Statut Placówki.


Kompetencje Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Wychowanków zawarte są w Statucie Placówki
.

 

Podmiot udostępniający informację: Ognisko Pracy Pozaszkolnej - Dom Harcerza w Toruniu

wprowadził: A.Piech

 

Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Dom Harcerza",

Rynek Staromiejski 7, w Toruniu

  • dummy+48 (56) 622 39 50

  • dummy oppdh@domharcerza.torun.pl

 

Konto Bankowe Rady Rodziców

Bank Millennium S.A. O/Toruń

27 1160 2202 0000 0000 5530 5547

Deklaracja dostępności

Newsletter

Wpisz swój adres e-mail, a prześlemy Ci więcej informacji

Search