W dniach 20 – 27 lipca 2016 r. przeprowadzono uzupełniające postępowanie rekrutacyjne na zajęcia organizowane przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Dom Harcerza" w siedzibie głównej oraz w oddziałach zlokalizowanych w toruńskich szkołach.

28 lipca zebrała się Komisja ds. rekrutacji. Dokonano przeliczenia i weryfikacji złożonych wniosków. Złożono 124 wnioski na zajęcia organizowane w siedzibie głównej  oraz w oddziałach w szkołach. Wszyscy kandydaci zostali zakwalifikowani na zajęcia.

Na tej podstawie sporządzono listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na zajęcia, które podano do publicznej wiadomości dnia 01.08.2016 r., o godz. 14.00.

Imienne listy przyjętych dostepne są w siedzibie głównej OPP Dom Harcerza przy Rynku Staromiejskim 7 (tablica znajdująca się na parterze obok portierni) i pod nr telefonu 56 622 39 50.

 
        Informujemy, że ostatnim tygodniu wakacji zostaną podane terminy pierwszych zajęć.

       
        Lista wolnych miejsc na zajęcia w roku szkolnym 2016/17