Rysunek i malarstwo

Prowadzący: Danuta Ciechanowska - artysta-malarz

Bardzo dobrze wyposażona pracownia skupia młodzież licealną, studentów oraz dorosłych.

Na 3-godzinnych spotkaniach w grupach 7-osobowych kształci się tu każdego roku około 50 uczniów. Tworzą oni głównie realizacje rysunkowe i malarskie, ćwiczenia oparte o obserwację martwej natury i postaci. W większości prace powstające w trakcie rocznego, dwuletniego lub trzyletniego cyklu szkolenia podstawowego, który wyposaża adepta w twórczą postawę plastyczną i daje mu szansę zdać egzamin praktyczny na wybraną uczelnię artystyczną. Część z tych prac trafia do tzw. „teczek”, które w odpowiednim terminie przedstawiane są komisjom rekrutacyjnym. Inne realizowane intuicyjnie, nieśmiało jeszcze, są zaledwie wstępem do wytężonej pracy twórczej w kolejnym roku. Niektóre prace nigdy nie będą poddawane żadnej ostrej formule konkursu, gdyż różne są powody, które popychają młodzież do uczestnictwa w zajęciach. Niektórzy wyraźnie muszą dać upust swoim zdolnościom, jednocześnie rozwijając się w całkiem innym kierunku.

W czerwcu organizowane są wyjścia plenerowe na terenie Starego Miasta. Nauka w tej pracowni uzupełniana jest zwiedzaniem wystaw w galeriach sztuki, analizowaniem komentarzy autorskich wystawiających artystów, a także przeglądaniem katalogów, dzięki czemu można mówić o dyskusyjnym klimacie tego miejsca.

Często relacja uczeń – nauczyciel przynosi pełną radość i satysfakcję dopiero po opuszczeniu pracowni przez młodzież. Wielu obecnych studentów lub absolwentów szkół wyższych przychodzi tu, by opowiedzieć o swoich sukcesach: wystawach, plenerach, stypendiach oraz nagrodach w konkursach. I o planach na przyszłość. Niektórzy odbywają pedagogiczną praktykę studencką w pracowni dla dzieci.

Jest to miejsce pełne pasji do sztuki.OPPDH na facebooku