Pracownia Muzyczna

prowadząca: Agnieszka Norkowska

Zajęcia umuzykalniające „Dźwiękoludki”

 • Zapoznaje się z podstawowymi pojęciami muzycznymi;
 • poznaje świat muzyki poprzez śpiew, ruch i grę na instrumentach
 • improwizuje uwzględniając rytm, nastrój, tempo muzyki;
 • ćwiczy sprawność ciała oraz koryguje postawę ciała;
 • pracuje wytrwale, doprowadza rozpoczęte zadania do końca;
 • walczy z tremą, nawiązując pozytywne relacje z rówieśnikami;
 • poznaje literaturę muzyczną
 • potrafi pracować samodzielnie oraz w grupie.
 • Uczestniczy w występach na terenie miasta Torunia
 • Zajęcia odbywają się także w V LO i SP 15

Zajęcia wokalne „Funkey Group”

Na tych zajęciach Naszym cele jest:

 • Rozbudzenie zamiłowania do muzyki
 • Rozwinięcie umiejętności z zakresu emisji głosu
 • Poznanie podstawowych pojęć i wiedzy muzycznej
 • Zaszczepienie chęci obcowania z kulturą muzyczną
 • Zapoznanie z muzyką klasyczną i rozrywkową
 • Integracja i praca w zespole
 • Przygotowanie do publicznych występów estradowych, zachęcenie do aktywnego uczestnictwa w życiu muzycznym
 • Aktywne i kreatywne spędzenie czasu wolnego w świetnym towarzystwie
 • Radzenie sobie w sytuacjach stresowych, walka z tremą

Zajęcia wokalno–instrumentalne
„Pozytywka”

Celem tych zajęć jest w szczególności:

 • Rozbudzanie zamiłowania do muzyki
 • Udoskonalanie umiejętności gry na instrumencie klawiszowym
 • Utrwalanie podstawowych pojęć i wiedzy muzycznej
 • Integracja i praca w zespole
 • Zaszczepienie chęci obcowania z kulturą muzyczną
 • Dalsze kształtowanie poprawnej emisji głosu
 • Zapoznanie z muzyką klasyczną i rozrywkową
 • Przygotowanie do publicznych występów estradowych, zachęcenie do aktywnego uczestnictwa w życiu muzycznym
 • Aktywne i kreatywne spędzenie czasu wolnego
 • Przeżycie muzycznej przygody w najlepszym towarzystwie

OPPDH na facebooku