Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Dom Harcerza" - to placówka wychowania pozaszkolnego która od 1987 roku służy dzieciom, młodzieży i dorosłym. Dzięki kontynuowaniu dobrych tradycji a także za sprawą wieloletnich doświadczeń i wciąż nowych pomysłów jesteśmy obecni w świadomości Torunian i nie tylko.

Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Dom Harcerza" jest placówką, która stwarza możliwość optymalnego rozwoju osobowości, zdolności, umiejętności i talentu człowieka, poprzez aktywny i twórczy sposób wykorzystania czasu wolnego. Celem naszym jest ukształtowanie człowieka kreatywnego, zdolnego do funkcjonowania w dynamicznie rozwijającym się współczesnym świecie.