Maluj i Tańcz

Zajęcia prowadzą:
Marta Pańka i Agnieszka Oberlan-Stefańska

Skorelowane zajęcia plastyczno-taneczne dla dzieci od 5-ciu lat prowadzone przez dwóch nauczycieli: tancerza i plastyka. Ich celem jest rozbudzenie zainteresowania różnymi formami działań artystycznych i pomoc rodzicom w wyborze dalszego kształcenia. Poprzez wspólne realizacje plastyczne i taneczne, dzieci uczą się pracy w grupie, budują poczucie swojej wartości i indywidualności. Duży nacisk położony został na wyzwalanie swobodnej ekspresji plastycznej i ruchowej, interpretację muzyki, tematów realistycznych i fantastycznych. Tematyka zadań w obu dziedzinach została spójnie ujednolicona i odzwierciedla zmienność pór roku w Polsce.


OPPDH na facebooku