Uwaga! ze wzgłędu na obecną sytuację w kraju, terminy organizowanych przez nas konkursów ulegną zmianie.


V Międzynarodowy Konkurs Plastyczny
"Z moich stron. Drzewa"

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z województwa kujawsko-pomorskiego oraz Wileńszczyzny.
Uwaga! termin nadsyłania prac zostaje przedłużony do 31maja 2020 r. i może ulec dalszemu wydłużeniu.

Termin nadsyłania prac: 31 maja 2020r 

Uwaga! ze wzgłędu na obecną sytuację w kraju, termin konkursu nie jest jeszcze znany.

II Konkurs Piosenki Przedszkolnej
"Muzyczna Tęcza"

Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku od 4 do 7 lat.
Celem konkursu jest wspieranie i rozwój zainteresowań wokalnych u dzieci.
Konkurs odbędzie się ...........
Zgłoszenia uczestników do  .......

Regulamin:
Karta zgłoszenia:

Uwaga! ze wzgłędu na obecną sytuację w kraju, nowy termin konkursu nie jest jeszcze znany.

VIII Miejski Konkurs Recytatorski
Wierszoklepka
konkurs dla dzieci z klas I-III

Głównym celem konkursu jest propagowanie literatury dla dzieci.
Konkurs odbędzie się: I etap 20.03.2020 r. (piątek) o godz. 10:00 i 27.03.2020 r. (piątek) o godz. 11:00 w naszej siedzibie przy Rynku Staromiejskim 7.

Zgłoszenia uczestników do 10 marca 2020 r.

Regulamin:
karta zgłoszenia: