Film zrealizowany z okazji 25-lecia działalności Ogniska Pracy Pozaszkolnej "DOM HARCERZA"