Cieszący się wieloletnią popularnością program kształcenia plastycznego dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów. Realizowany w pracowni wyposażonej w sztalugi, prasę graficzną, glinę ceramiczną, profesjonalne materiały malarskie, rysunkowe i podobrazia. Wspiera naturalną plastyczną ekspresję dziecka oraz wyzwala twórczą postawę młodzieży. Kształcenie prowadzą nauczyciele dyplomowani w blokach zadań dostosowanych do potrzeb i możliwości wieku wychowanka:

Dla dzieci od 7 do 12 lat zajęcia prowadzi mgr Agnieszka Oberlan-Stefańska:

TAJEMNICE KOLORU I KSZAŁTU
  - Nauka posługiwania się najprostszymi technikami malarskimi, rysunkowymi i rzeźbiarskimi oraz pierwsze próby graficzne.
  - Pobudzanie kreatywności oraz nauka doboru odpowiednich środków wyrazu.
ZAGADKI TWÓRCZEGO UMYSŁU
  - Prace plastyczne uzyskane poprzez zastosowanie: analogii personalnej fantastycznej i symbolicznej.
SKARBY TORUNIA
  - Wycieczki dydaktyczne i plenery, konkursy i przeglądy o tematyce lokalnej.
ODKRYWAMY SIEBIE
  - Budowanie u dziecka poczucia własnej wartości w oparciu o ocenę swoich dokonań.
  - Kształtowanie postawy akceptacji dla różnorodności wypowiedzi plastycznej.


Dla młodzieży wieku od 13 do 15 lat zajęcia prowadzi mgr Danuta Ciechanowska:

LINIA, BARWA, BRYŁA
  - Nauka o plastycznych środkach wyrazu, które tworzą jednolitą całość wizualną – układ plastyczny, oraz o rodzajach perspektyw.
TRENINGI TWÓRCZEGO MYŚLENIA
  - Tworzenie prac plastycznych poprzez rozwijanie kreatywnego myślenia.
WCZORAJ I DZIŚ
  - Poznawanie elementów historii sztuki na podstawie obiektów dostępnych i eksponowanych w Toruniu.
  - Aktywne uczestnictwo w artystycznym życiu miasta.
RAZEM I OSOBNO
  - Wzmacnianie postawy tolerancji wobec odmienności rówieśników i ich sposobów pracy oraz zachęcanie do samodzielnego kierowania procesem twórczym.