ELEMENTARZ PLASTYCZNY

nauczycielki: Danuta Ciechanowska i Agnieszka Oberlan - Stefańska

(dla dzieci i młodzieży w wieku 7 – 15 lat)

  • Nowoczesna pracownia ze sztalugami prasą graficzną, profesjonalne materiały i narzędzia pracy.
  • Uczestnicy wykonują prace rysunkowe, malarskie, graficzne i rzeźbiarskie, rozwijają kreatywne myślenie poznają plastyczne środki wyrazu i rodzaje perspektyw.
  • Uczestnictwo w konkursach, warsztatach, plenerach rysunkowych i malarskich.

OPPDH na facebooku