Zespół „Mały Broadway”

Zajęcia prowadzi Olga Siemieniecka

Zajęcia prowadzone są w czterech grupach wiekowych:

 • 3-5 lat
 • 5-7 lat
 • 7-10 lat
 • 11-16 lat.

Dzieci i młodzież wraz z prowadzącym zajęcia tworzą scenariusz i reżyserują wspólnie spektakl muzyczny (musical)

 • Praca nad emisją głosu indywidualną i zbiorową.
 • Ruch sceniczny.
 • Nauka choreografii do piosenek.
 • Podstawy gry aktorskiej.
 • Praca w kostiumie.
 • Nauka operowania rekwizytem (lalką, maską).
 • Praca ze scenariuszem.
 • Zajęcia rytmiczno-umuzykalniające, ogólnorozwojowe dla najmłodszych (dzieci 3-5 lat)
 • Wprowadzanie elementów z pedagogiki teatru.
 • Podstawy współdziałania na scenie w grupie jako solista i jako tzw. „bohater zbiorowy”.
 • Partnerowanie: szacunek na scenie wobec kolegi aktora-wokalisty.
 • Praca nad programem i repertuarem na koncerty z okazji cyklicznych świąt oraz okolicznościowych imprez.
 • Aktywny udział w koncertach organizowanych przez OPP Dom Harcerza oraz przez inne instytucje miejskie.
 • Udział w konkursach, festiwalach, przeglądach piosenki.


OPPDH na facebooku