Zajęcia baletowe

Zajęcia prowadzi mgr Justyna Popławska
Zespół "Puenta" powstał w 2001 w Ognisku Pracy Pozaszkolnej "Dom Harcerza" w Toruniu. Głównym celem działalności zespołu jest upowszechnianie i propagowanie sztuki baletowej wśród dzieci i młodzieży szczególnie poprzez aktywne w niej uczestniczenie.
Misją zespołu jest rozwijanie zainteresowań i pasji tanecznych młodych wychowanków pod opieką pedagoga i tancerza mgr Justyny Popławskiej.
Efektem pracy są zrealizowane widowiska baletowe i taneczne:
  "Cztery pory roku"
  "Cztery żywioły"
  "Roztańczony sen"
  "Zatańczmy Chopina"
  "Świat Tanca i baletu"cz.1 "Giselle" i "Coppelia"


Na program zajęć składają się:
  - utanecznienie oraz przygotowanie do nauki baletu (grupy młodsze)
  - barre au sol
  - taniec charakterystyczny
  - elementy tanca wspołczesnego
  - elementy tanca ludowego
  - lekcje pointes wariacji


Zespół składa sie z czterech grup:
  I 6 - 7 lat
  II 8 - 10 lat
  III 11 - 13 lat
  IV 14 - 21 lat