Zajęcia baletowe

Zespół "Puenta" powstał w 2001 w Ognisku Pracy Pozaszkolnej "Dom Harcerza" w Toruniu. Głównym celem działalności zespołu jest upowszechnianie i propagowanie sztuki baletowej wśród dzieci i młodzieży szczególnie poprzez aktywne w niej uczestniczenie.
Misją zespołu jest rozwijanie zainteresowań i pasji tanecznych młodych wychowanków pod opieką doświadczonych pedagogów.
Efektem pracy są zrealizowane widowiska baletowe i taneczne:
  "Cztery pory roku"
  "Cztery żywioły"
  "Roztańczony sen"
  "Zatańczmy Chopina"
  "Świat Tanca i baletu"cz.1 "Giselle" i "Coppelia"


Na program zajęć składają się:
  - utanecznienie oraz przygotowanie do nauki baletu (grupy młodsze)
  - barre au sol
  - taniec charakterystyczny
  - elementy tanca wspołczesnego
  - elementy tanca ludowego
  - lekcje pointes wariacjiOPPDH na facebooku