Zajęcia Animacyjno-umuzykalniające

nauczyciel: Anna Pankowska

zajęcia dla dzieci w wieku 4 - 7 lat i 8– 13 lat

prowadzone są w Szkole Podstawowej nr 15

Zajęcia rozwijające zainteresowania, promujące zdrowy styl życia i kreatywne spędzanie wolnego czasu.

Spotkania w miłej, bezstresowej atmosferze, w czasie których dzieci uczestniczą w zabawach ruchowych, plastycznych i zabawach z elementami umuzykalniającymi.

Zajęcia rozwijające umiejętność pracy w grupie, stymulujące aktywność dziecka i motywujące do wspólnych działań.

Zajęcia dające dzieciom możliwość relaksu i wyciszenia się.


OPPDH na facebooku